top of page
  • Writer's pictureTony Adventures

תצילו תצילו: עזרה ראשונה לנעל

כל שנתיים אוני עובר קורס מגיש עזרה ראשונה. בשטח לא ממש קורים אירועים אז מיומנות מיוחדת של חבישה תחבושת על רגל נשארת לא ממומשת. והנה אחרי 7 שנים זה קרה: התפרקה סוליה של נעל, אפילו שתיהן ביחד. אי אפשר ללכת כי סלעים מכאיבים לרגל, הנעל מתהפכת ומחליקה וממש ממש קשה להתדקם. שלפתי שתי תחבושות וכמו שלמדתי בוקרס חיזקתי את הנעל עם תחבושת שהחזיקה מצויין במשך כל המסלול כולל גלישות במים. בקיצור חשוב ללמוד טוב בקורס ריערון מע"ר.18 views0 comments
bottom of page